[ Polityka prywatności i plików cookies ]

Skoro tu jesteś, to znaczy, że tak jak my cenisz swoją prywatność. Świetnie to rozumiemy, dlatego opracowaliśmy dla Ciebie ten dokument, w którym znajdziesz zasady przetwarzania danych osobowych oraz wykorzystywania plików cookies w związku z korzystaniem ze strony internetowej powerbike.pl

Na początek najważniejsza informacja - administratorem strony jest POWERBIKE S.A. z siedzibą w Dąbrowie, 62-070 Dopiewo, ul. Batorowska 20, wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań-Nowe Miato i Wilda, VIII Wydział Gospodarczy KRS pod numerem KRS: 0000398622, posiadającą nr NIP: 7811756729, kapitał zakładowy w wysokości 1.737.500,00zł - wpłacony w całości.

Jeśli masz jakiekolwiek pytania lub wątpliwości związane z polityką prywatności, w każdej chwili możesz skontaktować się z nami pod adresem: biuro@powerbike.pl

Najważniejsze informacje

Dbamy nie tylko o Twoją prywatność, ale też o Twój czas. Dlatego opracowaliśmy skrót najważniejszych zasad dotyczących ochrony prywatności.

 1. Kontaktując się z nami, przekazujesz nam swoje dane osobowe. Gwarantujemy, że Twoje dane pozostaną bezpieczne i nie zostaną udostępnione jakimkolwiek podmiotom trzecim bez Twojej wyraźnej zgody.
 2. Powierzamy przetwarzanie danych osobowych tylko rzetelnym i sprawdzonym podmiotom świadczącym usługi związane z przetwarzaniem danych osobowych.
 3. Korzystamy z narzędzia Google Analytics, które zbiera statystyczne informacje na temat odwiedzin naszego serwisu, m.in. odwiedzone podstrony, czas spędzony na stronie czy urządzenie, na jakim strona jest przeglądana. W tym celu wykorzystywane są pliki cookies firmy Google LLC dotyczące usługi Google Analytics.
 4. Korzystamy z narzędzia Google Tag Manager, które pozwala nam na monitorowanie kampanii marketingowych oraz sposobu, w jaki Użytkownicy korzystają z naszej strony. W tym celu wykorzystywane są pliki cookies firmy Google LLC związane z usługą Google Tag Manager.
 5. Wykorzystujemy pliki cookies własne w celu prawidłowego działania strony.

Jeśli powyższe informacje nie są dla Ciebie wystarczające, poniżej znajdziesz więcej szczegółów.

Dane osobowe

Administrator. Administratorem Twoich danych osobowych jest firma POWERBIKE S.A. z siedzibą w Dąbrowie, 62-070 Dopiewo, ul. Batorowska 20, wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań-Nowe Miato i Wilda, VIII Wydział Gospodarczy KRS pod numerem KRS: 0000398622, posiadającą nr NIP: 7811756729, kapitał zakładowy w wysokości 1.737.500,00zł - wpłacony w całości.

Uprawnienia. RODO przyznaje Ci następujące potencjalne uprawnienia związane z przetwarzaniem danych osobowych:

 1. prawo dostępu do danych osobowych
 2. prawo do edycji danych osobowych
 3. prawo do usunięcia danych osobowych (tzw. bycie zapomnianym)
 4. prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych
 5. prawo do wniesienia sprzeciwu co do przetwarzania danych osobowych
 6. prawo do przenoszenia danych
 7. prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego
 8. prawo do odwołania zgody na przetwarzanie danych osobowych, jeżeli takową zgodę wyraziłeś

Zasady realizacji powyższych uprawnień reguluje art. 16 - 21 RODO. 

Co ważne, wspomniane uprawnienia nie są bezwzględne i nie będą Ci przysługiwać w stosunku do wszystkich czynności przetwarzania Twoich danych osobowych. Jedno uprawnienie jednak przysługuje Ci zawsze - jeśli uznasz, że w jakikolwiek sposób naruszyliśmy przepisy o ochronie danych osobowych, masz prawo wnieść skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

W razie jakichkolwiek wątpliwości czy pytań możesz zwrócić się do nas o udostępnienie Ci informacji o tym, jakie dane na Twój temat posiadamy oraz w jakim celu je przetwarzamy. Wystarczy, że wyślesz do nas wiadomość na adres biuro@powerbike.pl

Bezpieczeństwo. Zapewniamy, że Twoje dane są bezpieczne i poufne. Gwarantujemy zachowanie wszelkich środków bezpieczeństwa i ochrony danych osobowych wymaganych przez RODO. 

Odbiorcy danych. Twoje dane mogą być przetwarzane przez naszych podwykonawców, czyli podmioty, z których usług korzystamy przy przetwarzaniu danych oraz świadczeniu na Twoją rzecz usług, w szczególności programiści świadczący usługi na rzecz serwisu powerbike.pl, którzy mogą mieć dostęp do Twoich danych osobowych

Wszystkie podmioty, z którymi współpracujemy, gwarantują stosowanie odpowiednich środków ochrony i bezpieczeństwa danych osobowych wymaganych przez RODO.

Wszystkie podmioty, którym powierzamy przetwarzanie danych osobowych gwarantują stosowanie odpowiednich środków ochrony i bezpieczeństwa danych osobowych wymaganych przez przepisy prawa.

Cele i czynności przetwarzania

Kontakt. Kontaktując się z nami za pośrednictwem poczty elektronicznej, w sposób naturalny przekazujesz nam swój adres e-mail jako adres nadawcy wiadomości. Ponadto, w treści wiadomości możesz zawrzeć również inne dane osobowe. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne, by nawiązać kontakt.

Twoje dane są w tym przypadku przetwarzane w celu kontaktu z Tobą, a podstawą przetwarzania jest art. 6 ust. 1 lit. a RODO, czyli Twoja zgoda wynikające z zainicjowania z kontaktu. Podstawą prawną przetwarzania po zakończeniu kontaktu jest usprawiedliwiony cel w postaci archiwizacji korespondencji na potrzeby wewnętrzne (art. 6 ust. 1 lit. c RODO).

Treść korespondencji może podlegać archiwizacji. Nie jesteśmy w stanie w sposób jednoznaczny określić, kiedy zostanie usunięta. Masz prawo domagania się przedstawienia historii korespondencji, jaką z nami prowadziłeś (jeżeli podlegała archiwizacji), jak również domagać się jej usunięcia, chyba że jej archiwizacja jest uzasadniona z uwagi na nasz nadrzędny interes, np. obrona przed potencjalnymi roszczeniami z Twojej strony.

Pliki cookies i inne technologie śledzące

Serwis powerbike.pl, podobnie jak niemal wszystkie inne strony internetowe, wykorzystuje pliki cookies.

Cookies to niewielkie informacje tekstowe, przechowywane na Twoim urządzeniu końcowym (np. komputerze, tablecie, smartfonie), które mogą być odczytywane przez nasz system teleinformatyczny (cookies własne) lub system teleinformatyczny podmiotów trzecich (cookies podmiotów trzecich).

Niektóre używane przez nas cookies są usuwane po zakończeniu sesji przeglądarki internetowej, tzn. po jej zamknięciu (tzw. cookies sesyjne). Inne cookies są zachowywane na Twoim urządzeniu końcowym i umożliwiają nam rozpoznanie Twojej przeglądarki przy kolejnym wejściu na stronę (trwałe cookies).

Więcej szczegółów znajdziesz poniżej.

Zgoda na cookies. Podczas pierwszej wizyty na stronie wyświetlana jest Ci informacja na temat stosowania plików cookies. Dzięki specjalnemu narzędziu masz możliwość zarządzania plikami cookies z poziomu strony. Ponadto, zawsze możesz zmienić ustawienia cookies z poziomu swojej przeglądarki albo w ogóle usunąć pliki cookies. Przeglądarki zarządzają ustawieniami cookies na różne sposoby. W menu pomocniczym przeglądarki internetowej znajdziesz wyjaśnienia dotyczące zmiany ustawień cookies.

Pamiętaj, że wyłączenie lub ograniczenie obsługi plików cookies może powodować trudności w korzystaniu z naszej strony, jak również z wielu innych stron internetowych, które stosują cookies.

Cookies własne. Cookies własne wykorzystujemy w celu zapewnienia prawidłowego działania strony.

Cookies podmiotów trzecich. Serwis powerbike.pl, podobnie jak większość współczesnych stron internetowych, wykorzystuje funkcje zapewniane przez podmioty trzecie, co wiąże się z wykorzystywaniem plików cookies pochodzących od podmiotów trzecich. Wykorzystanie tego rodzaju plików cookies zostało opisane poniżej.

Google Analytics. Korzystamy z narzędzia Google Analytics zapewnianego przez Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA. Działania w tym zakresie realizujemy, opierając się na naszym prawnie uzasadnionym interesie, polegającym na tworzeniu statystyk i ich analizie w celu optymalizacji naszej strony internetowej.

Google Analytics w sposób automatyczny gromadzi informacje o Twoim korzystaniu z naszej strony. Zgromadzone w ten sposób informacje są najczęściej przekazywane do serwerów w Stanach Zjednoczonych i tam przechowywane.

Z uwagi na to, że Google LLC posiada siedzibą w USA i wykorzystuje infrastrukturę techniczną znajdującą się w USA, przystąpił do programu EU-US-Privacy Shield w celu zapewnienia odpowiedniego poziomu ochrony danych osobowych wymaganego przez przepisu europejskie. W ramach umowy pomiędzy USA a Komisją Europejską ta ostatnia stwierdziła odpowiedni poziom ochrony danych w przypadku przedsiębiorstw posiadających certyfikat Privacy Shield. 

Możesz zapobiec rejestrowaniu zgromadzonych przez pliki cookies danych dotyczących korzystania przez Ciebie z naszej strony internetowej przez Google, jak również przetwarzaniu tych danych przez Google, instalując wtyczkę do przeglądarki znajdującą się pod następującym adresem: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout

Google Tag Manager. Korzystamy z narzędzia Google Tag Manager zapewnianego przez Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA. Z pomocą Google Tag Manager kontrolujemy prowadzone przez nas kampanie reklamowe oraz sposób, w jaki korzystasz z naszych stron. Działania w tym zakresie realizujemy, opierając się na naszym prawnie uzasadnionym interesie w postaci marketingu własnych produktów lub usług oraz optymalizacji naszych stron internetowych.

Przy okazji odwiedzin naszej strony internetowej automatycznie pozostawiany jest w Twoim urządzeniu plik cookie firmy Google, który z pomocą pseudonimowego identyfikatora (ID) oraz na podstawie odwiedzanych przez Ciebie stron umożliwia wyświetlanie reklam opartych na zainteresowaniach, kontrolowanie efektywności tych reklam oraz inne działania związane z kontrolą Twojego zachowania na stronie.

Dalsze przetwarzanie danych ma miejsce tylko wtedy, gdy wyraziłeś zgodę wobec Google na łączenie historii przeglądania i użycia aplikacji z Twoim kontem oraz wykorzystanie informacji z Twojego konta Google do personalizowania reklam, które wyświetlane są na stronach internetowych. Jeśli w takim przypadku będziesz zalogowany podczas wizyty na naszej stronie internetowej w serwisie Google, Google wykorzysta Twoje dane razem z danymi Google Analyccs w celu stworzenia i zdefiniowania list grup docelowych dla celów remarketingu na różnych urządzeniach. W tym celu Google łączy tymczasowo Twoje dane osobowe z danymi Google Analyccs, aby utworzyć grupy docelowe.

Z uwagi na to, że Google LLC posiada siedzibą w USA i wykorzystuje infrastrukturę techniczną znajdującą się w USA, przystąpił do programu EU-US-Privacy Shield w celu zapewnienia odpowiedniego poziomu ochrony danych osobowych wymaganego przez przepisu europejskie. W ramach umowy pomiędzy USA a Komisją Europejską ta ostatnia stwierdziła odpowiedni poziom ochrony danych w przypadku przedsiębiorstw posiadających certyfikat Privacy Shield.

Logi serwera

Korzystanie z serwisu powerbike.pl wiąże się z przesyłaniem zapytań do serwera, na którym przechowywana jest strona. Każde zapytanie skierowane do serwera zapisywane jest w logach serwera. Logi obejmują m.in. Twój adres IP, datę i czas serwera, informacje o przeglądarce internetowej i systemie operacyjnym z jakiego korzystasz. Logi zapisywane i przechowywane są na serwerze.

Dane zapisane w logach serwera nie są kojarzone z konkretnymi osobami korzystającymi ze strony i nie są wykorzystywane przez nas w celu Twojej identyfikacji.

Logi serwera stanowią wyłącznie materiał pomocniczy służący do administrowania stroną, a ich zawartość nie jest ujawniana nikomu poza osobami upoważnionymi do administrowania serwerem.

Nasza witryna stosuje pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie. Dalsze korzystanie z witryny oznacza zgodę na wykorzystanie plików cookies zgodnie z Polityką cookies. Jeżeli nie akceptują Państwo Polityki, prosimy o niekorzystanie z naszej witryny. Zgadzam się

wykonanie bacuri.pl